Home page Zoeken
top

De werkgroep arrow Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2016 - 2017
(23-3-2017)

Maarttelling 2017: Het slot van een bijzonder rijk seizoen  
De telling in maart 2017 vormt de afsluiting van een seizoen dat we nu gerust bijzonder rijk kunnen noemen. Er zijn veel soorten - waaronder een groot aantal nieuwe in Meijendel - waargenomen en verder relatief hoge vogeldichtheden, op een aanzienlijk groter terreinoppervlak dan ooit tevoren! Enorm veel lof en dank aan al die ruim 40 tellers die …

(8-3-2017)

Februaritelling 2017: acht Roerdompen en al drie vroege Roodborsttapuiten  
Het wordt weer eens tijd om de achterblijvers extra in de kijker te nemen: vijf soorten bereikten de laagste februaridichtheid van de laatste 10 jaar. En verder vallen enkele soorten op door hun lage dichtheid in heel het lopende seizoen.  Maar ook aan de absolute topper (soort met de hoogste dichtheid van alle maanden van de laatste 10 …

(25-1-2017)

Bepaald niet alledaags: meeuwen en ransuilen!  
Wederom is er iets uitzonderlijks te melden: in dit verslag verschijnt een soort die we in de lijst van de SOVON-getallen zelf niet (kunnen) doorgeven maar wél hebben waargenomen. Er zijn tevens 2 nuttige lesjes aan te verbinden. De onderzochte 29 kavels (10,3 km 2 ) hebben overigens een viertal mooie records opgeleverd: het hoogste …

(21-12-2016)

Decembertelling 2016: winterstilte is ingetreden  
Zelfs de wind deed mee! Of is het verband oorzakelijk: juist omdat er geen wind was, hadden de vogels aan piepkleine geluidjes genoeg om zich verstaanbaar te maken? Ondanks de stilte (of juist dankzij) was het wandelen in de duinen een waar genoegen! Naast de Ringmus (17 exemplaren in kavel 55) sprongen nóg drie soorten eruit vanwege hun …

1 2 3 4 5