Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fuut

Alle Futen:
[euring: 90]
Familienaam: Futen (Podicipedidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Podiceps cristatus | English: Great Crested Grebe
Deu: Haubentaucher | Fran: Grèbe huppé | Esp: Somormujo lavanco…


Er was een tijd dat de Fuut het heel moeilijk had, toen waren dameshoedjes met zijn fraaie veren in de mode... Gelukkig ligt die tijd ver achter ons en is de Fuut een algemene watervogel, zowel in de vrije natuur als in verstedelijkte gebieden. Gelukkig, want de Fuut is een zeer elegante verschijning op het water. Het is een uitstekende duiker die liever onder water wegvlucht (tot wel 100 meter!) dan op de wieken gaat.

Het baltsritueel is fascinerend: het schudden met de kop, het synchroon duiken en de dans op het water, een fraai schouwspel! De ouders bouwen samen het nest, vaak een stapel waterplanten in een rietkraag. Ze broeden om beurten en brengen samen de jongen groot. Al gauw na het uitkomen verlaten de jongen het nest; als ze moe worden rusten ze op de rug van een van de ouders.

De Nederlandse Futen zijn deels standvogel, deels trekvogel. Het aantal standvogels neemt toe, mede als gevolg van de warmere winters. 's-Winters wordt de populatie aangevuld met overwinteraars uit Noord-Duitsland en Denemarken.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
16 37 47 43 36 36 49 40 61 70 53 39 45 39 39 39 39 33 32 28 23 23 30 29 30 26 26 32 29 29 36 42 32

In alle 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fuut.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Fuut behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Fuut

de Fuut zit als wintergast cq doortekker in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Fuut (voorlopig) op de Oranje Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' voorgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Fuut via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Fuut.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top