Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Smient

Alle Eenden:
[euring: 1790]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas penelope | English: Wigeon
Deutsch: Pfeifente | Français: Canard siffleur | Español: Anade silb¢n


De Smient is voornamelijk een wintergast. Het broedgebied loopt globaal van IJsland via Schotland en Noorwegen tot aan de Beringstraat. Ruim 40% van de NW-Europese populatie overwintert in Nederland (bron VBNL), met name in waterrijke groene gebieden. Ze worden dan ook wel in Meijendel waargenomen. Broedend wordt de Smient slechts zeer incidenteel aangetroffen.

Door de kenmerkende roep wordt de Smient ook wel 'Fluiteend' genoemd.

Net als ganzen graast deze fraaie eendensoort vaak met duizenden tegelijk de weilanden af. Maar ze zijn ook grondelend te zien op zoek naar allerlei waterplanten.


de Smient is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.


Bescherming van de Smient

Nederland is voor de Smient van zeer groot internationaal belang.
de Smient staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' voorgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Smient via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Smient.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top