Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sijs

Alle Vinken:
[euring: 16540]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Spinus spinus | English: Siskin
Deutsch: Zeisig | Français: Tarin des aulnes | Español: L£gano


De Sijs is een klein zangvogeltje, iets kleiner dan een koolmees. Hij is overwegend groengeel van kleur en de mannetjes hebben een zwart petje. Het vrouwtje is minder groenig geel en is meer grijzig gestreept.

Sijzen trekken bijna altijd in kleine tot grotere groepjes rond, daarbij luid kwetterend en fluitend. In de winter kunnen de groepen echt fors worden met vele tientallen exemplaren. Ze zitten het meest op berken en elzen. Na de winter vertrekt het gros van de wintersijzen weer naar het noorden en oosten van Europa om daar te broeden.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1986   1989   1998   2001   2012 
1 1 2 1 1

In 5 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sijs.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Sijs behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Sijs via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Sijs.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top