Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Mees

Alle Mezen:
[euring: 14610]
Familienaam: Mezen (Paridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Periparus ater | English: Coal Tit
Deu: Tannenmeise | Fran: Mésange noire | Esp: Carbonero garropinos…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Zwarte Mees is hoofdzakelijk een standvogel en de kleinste van de mezensoorten. Hij lijkt op de Koolmees, maar is dus een stuk kleiner en veel bleker van kleur, bovendien heeft hij een markante witte vlek op zijn achterhoofd. Zwarte Mezen hebben ook een klein kuifje, dat ze opzetten wanneer ze zich ergens druk om maken.

In Nederland komen Zwarte Mezen vooral voor op zandgronden, waar naaldbossen de belangrijkste leefgebieden vormen. Daar zoeken ze in de bovenste lagen van bij voorkeur hoge bomen naar insecten, liefst spinnen. In de winter eten Zwarte Mezen vooral zaden, waardoor ze ook wel in tuinen zijn waar te nemen op voedertafels en aan vetbollen. De Zwarte Mees is één van de vogelsoorten die van strenge winters sterk te lijden hebben.

Zwarte Mezen maken een nest in alle soorten holtes in bomen, maar ook in een oud muizenhol, in muren, oevers of een nestkastje. Tijdens het broeden wordt het vrouwtje door het mannetje gevoerd en als de 6-9 eitjes zijn uitgekomen brengen beide ouders de jongen groot.

Opmerkelijk is dat Engelsen de Zwarte Mees letterlijk vertaald 'Koolmees' noemen. Dat is op zich ook wel logisch, want onze Koolmees is veel minder vaal en grauw gekleurd dan de Engelse 'Coal Tit'.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '89   '90   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '11   '12   '13   '14   '16 
1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 10 6 4 5 5 2 10 6 3 2 1 1 5

In 27 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwarte Mees.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zwarte Mees behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Zwarte Mees

de Zwarte Mees zit als broedvogel in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Zwarte Mees (voorlopig) op de Oranje Lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' voorgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwarte Mees via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwarte Mees.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top