Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Goudhaan

Alle Goudhanen:
[euring: 13140]
Familienaam: Goudhanen (Regulidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Regulus regulus | English: Goldcrest
Deu: Wintergoldhähnchen | Fran: Roitelet huppé | Esp: Reyezuelo sencillo…


Foto van de Goudhaan
Foto: Hughson from Shetland (derivative work)
CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
De Goudhaan is één van de kleinste broedvogels van Nederland. De opvallende kuif is bij vrouwtjes geel en bij mannetjes oranje van kleur. Het is een vrij talrijke standvogel die in voor- en najaar versterking krijgt van doortrekkers en overwinteraars uit Scandinavië en Oost-Europa. Het Goudhaantje zingt een heel ‘ijl’, hoog en kort liedje en ook de roep is zeer zacht en hoog.

Dit vogeltje heeft een voorkeur voor bossen met veel naaldhout, waar het zijn nestje ophangt onderaan de uiteinden van takken waarvan de naalden dicht op elkaar staan. Alleen het vrouwtje broedt en meestal worden jaarlijks twee legsels grootgebracht. Goudhaantjes kunnen in de broedtijd heel agressief zijn als het op verdedigen van het nest aankomt.

De Goudhaan vertoont sterke gelijkenis met het neefje de Vuurgoudhaan. Deze laatste is echter veel minder talrijk en heeft een sterkere koptekening, met name een opvallende wenkbrauwstreep.
Vergelijk de Vuurgoudhaan op deze site.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '90   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
1 2 5 4 3 1 1 3 2 1 3 9 14 8 8 6 5 5 15 9 10 4 9 11 13 8 11 16

In 28 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Goudhaan.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Goudhaan behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal gerapporteerde broedgevallen in Meijendel vertoon een licht stijgende trend.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Goudhaan via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Goudhaan.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top