Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Noordse Gele Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10173]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla flava thunbergi | English: Grey-headed Wagtail
Deu: Nordische Schafstelze | Fran: Bergeronnette nordique | Esp: Lavandera boyera esc…


Foto van de Noordse Gele Kwikstaart
Foto: Jörg Hempel (DE)
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Noordse Gele Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi) wordt beschouwd als een ondersoort van de 'gewone' Gele Kwikstaart (IOC World Bird List), maar door sommige auteurs wordt de Noordse Kwikstaart als een 'echte' soort gepresenteerd: Motacilla thunbergi.
Zie hier.


In de nieuwsbrief van VBNL van mei 2017 staat een artikel over de verschillen tussen de diverse geelgekleurde kwikstaarten.


de Noordse Gele Kwikstaart is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Dit overzicht van ondersoorten is overgenomen uit de "ANWB Vogelgids van Europa".

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Noordse Gele Kwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Noordse Gele Kwikstaart.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top